Wonen in Zuiderloo

Timpaan ontwikkelt in het gebied Zuiderloo in Heiloo circa 275 nieuwbouw woningen. De volgende fase die in verkoop gaat is De Linde Zuid, die bestaat uit 48 woningen. Het deelplan wordt tussen de Krommelaan en de Vennewatersweg gerealiseerd. De woningtypen in de fase zijn divers. De zuidkant van het project, aan de Vennewatersweg, wordt (voorlopig) de nieuwe dorpsrand van Heiloo. De eengezinswoningen in het plan worden aan een hof gesitueerd, met daarin een speelplaats voor kinderen.

Stand van zaken

Fase 1 is reeds opgeleverd, fase 2 nadert oplevering. Begin 2018 is De Linde Exclusief in verkoop gegaan, met daarin 22 luxe, royale woningen aan de ‘Goudader’ van Zuiderloo. Deze woningen zijn inmiddels allemaal verkocht en de bouw is eind 2018 gestart. We maken binnenkort meer bekend over wanneer de volgende fase De Linde Zuid in verkoop gaat.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo wordt een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo moet zich gaan ontwikkelen tot woonbuurtjes die als vanzelfsprekend op de Heilooƫr strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.