Wonen in Zuiderloo

Timpaan ontwikkelt in Zuiderloo ongeveer 290 nieuwbouwwoningen. Het gebied dat Timpaan ontwikkelt ligt in het zuiden van Heiloo. Het gebied wordt globaal omsloten door de Westerweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg in Heiloo.

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo is een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo ontwikkelt zich tot woonbuurtjes die vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

De meeste woningen zijn al gebouwd. De volgende locaties die ontwikkeld gaan worden zijn Middenduin, Deelplan 3 en Baza. De locatie Middenduin ligt aan de noordkant van de Krommelaan, aan de west- en oostkant van de Haagbeuk. De locatie Deelplan 3 ligt aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Haagbeuk en de Kennemerstraatweg. De locatie Baza ligt ten westen van het spoor, aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Westerweg, Krommelaan en het spoor.

Op onderstaande gebiedskaart is te zien welke fases al zijn afgerond, in aanbouw, in verkoop en in ontwikkeling zijn.