Heiloo/ Rijsenhout, 3 juli 2012 – Ontwikkelaar Timpaan en de gemeente Heiloo hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van ongeveer 275 woningen in het nieuwe woongebied Zuiderloo in Heiloo. Gezien de algehele onzekere economische situatie zijn beide partijen bijzonder blij met dit mooie resultaat en gaan zij aan de slag met de ontwikkeling van dit deel van Zuiderloo.

Naar verwachting kan Timpaan eind 2013 de eerste ontwikkelfase in de verkoop brengen. Daaraan voorafgaand maken Timpaan en de gemeente Heiloo een stedenbouwkundig plan. Dit plan voor Zuiderloo vormt de basis van het uitwerkingsplan en de ontwikkeling en realisatie. Timpaan gaat woningen ontwikkelen waar vraag naar is en waarmee zij, ondanks de economisch slechte tijden, positieve ervaringen mee hebben.

 

Woningmarkt

De gemeente Heiloo is blij met deze overeenkomst die past in de visie van Heiloo om de komende jaren woningen te realiseren. Kort geleden heeft de provincie Noord Holland, samen met de betreffende gemeenten, voor de regio Kennemerland een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan nieuwe woningen in Heiloo.

 

Samenwerkingsvorm

Heiloo en Timpaan hebben, met begeleiding van Fakton, in elkaar goede partners gevonden. Timpaan kan op basis van haar expertise en haar solvabiliteit Zuiderloo ontwikkelen. Timpaan neemt voor de ontwikkeling van ongeveer 50% van Zuiderloo tot en met 2021 de ontwikkelrisico’s voor haar rekening. De moeilijkheden van de woningmarkt op dit moment zijn omgezet in een nieuwe vorm van samenwerking met gebruik van elkaars sterke kanten. Door solide afspraken heeft de gemeente Heiloo de zekerheid over inkomsten uit Zuiderloo.

 

Timpaan

Timpaan is echt een andere ontwikkelaar. Doordat de aandelen in handen zijn van de Stichting Timpaan, is het mogelijk iets moois te doen met de winst. Projecten kunnen extra kwaliteit krijgen, zodat gebouwen en hun omgeving de toekomst aan kunnen. Ook voor het nastreven van maatschappelijke doelen is geld beschikbaar. Voor Zuiderloo betekent dit het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woningen voor alle doelgroepen. Het uitgangspunt is dat Heiloo een groene gemeente met een dorps karakter is en blijft.

 

Zuiderloo is een deelproject van ‘Wonen in het groen’: een gezamenlijk project van de gemeente Alkmaar, Castricum, Heiloo en de provincie Noord Holland.