Rijsenhout – 2 mei 2011 – De gemeenteraad van Heiloo heeft donderdagavond 28 april 2011 ingestemd met het voornemen van het college om ontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout de opdracht te gunnen voor het ontwikkelen van ongeveer 550 woningen in Zuiderloo. Binnenkort tekenen de partijen de samenwerkingsovereenkomst. Naar verwacht wordt in 2012 /2013 gestart met de bouw. De aanleg van de nieuwe wijk zal ongeveer zes jaar in beslag gaan nemen.
In de zomer van 2010 is de gemeente Heiloo een Europees aanbestedingstraject gestart om een ontwikkelaar te selecteren die samen met Heiloo de nieuwe wijk Zuiderloo gaat ontwikkelen. Projectontwikkelaar Timpaan Hoofddorp B.V. is geselecteerd. Timpaan is echt een andere ontwikkelaar. Omdat de aandelen in handen zijn van de Stichting Timpaan, is het mogelijk iets moois te doen met de winst. Projecten kunnen extra kwaliteit krijgen, zodat gebouwen en hun omgeving de toekomst aan kunnen. Ook voor het nastreven van maatschappelijke doelen is geld beschikbaar.

Dorpse verkaveling op strandwal

Het globale stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo van Timpaan laat zien dat gebouwd gaat worden volgens een ‘dorpse’ verkaveling. Zuiderloo zal zich ontwikkelen tot een wijk die geleidelijk op de hoger gelegen Heilooër strandwal lijkt te zijn ontstaan. Uit het archeologische onderzoek dat momenteel gedaan wordt in Zuiderloo blijkt dat al meer dan drieduizend jaar geleden mensen leefden en werkten op deze strandwal. Zo zijn al sporen van een dubbele palencirkel, een waterput uit de Romeinse IJzertijd en een drieduizend jaar oud veeweggetje gevonden.

 

Verschillende typen woningen naast elkaar

De lanen, linten, woonstraatjes en plantsoenen in Zuiderloo lijken natuurlijk gegroeid en met woningen ingevuld te zijn. Net als in ieder dorp komen verschillende typen woningen naast elkaar te staan, van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Hierdoor krijgt Zuiderloo een kleinschalige en dorpse uitstraling. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden. De nieuwe bebouwing wordt daar aangepast.

 

Dorps karakter

Uitgangspunt is dat Heiloo een groene gemeente met een dorps karakter is en blijft. In de plannen voor Zuiderloo is een goede balans gevonden tussen wonen, natuur en cultuurhistorische elementen.