Timpaan

Timpaan is een middelgrote gebieds- en woningontwikkelaar en heeft als werkterrein Groot-Randstad. Timpaan ontwikkelt vanuit het perspectief dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft.

Voor Timpaan staat een duurzame leefomgeving centraal en we ontwikkelen woningen die betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn. Zo kan iedereen– dus ook starters, doorstromers en senioren –naar zijn en/of haar wens wonen.

In de ontwikkelwereld neemt Timpaan een bijzondere positie in. De aandelen zijn in handen van de Stichting Timpaan. Hierdoor kan Timpaan opereren als een maat­schappelijke onderneming en hoeven de winsten niet aan aandeelhouders te worden uitgekeerd. Deze gaan naar de Stichting en kunnen worden aangewend voor bijvoor­beeld meer (woon)kwaliteit of voor maatschappelijke doelen. We spelen hierbij in op ontwikkelingen als de toename van eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing.

We ontwikkelen bij voorkeur in co-creatie met de eindgebruiker want onze visie is: Timpaan ontwikkelt niet alleen voor mensen, maar vooral met mensen!